Originale filterelementer

Optimal ydelse med filterelementer

Originale filterelementer fjerner små oliepartikler fra luften, der kommer ud af din kompressor, såvel som vandkondensat som følge af de høje kompressionstemperaturer. Dette beskytter dit produktionsudstyr og slutprodukter. Originale filterelementer giver holdbarhed, mens kompressorens ydelse holdes intakt.

Undgå fejl og reparationer

Nogle alternative filterelementer kan virke billigere, men vil i sidste ende koste mere. Ineffektiv filtrering kan forårsage problemer med udstyr og nedbrud, men der er mere. Vandkondensat kan medføre, at et filter af lav kvalitet korroderer og tilstoppes. Dette genererer en større belastning på din kompressor, hvilket forårsager slid, fejl og dyre reparationer.

Originale filterelementer holder længere

De mange filtreringslag med originale filterelementer optimerer fjernelse af olie og minimerer trykfald. Originale filterelementer lever længere takket være en høj temperaturtolerance samt endestykker og kerner i rustfrit stål for at forhindre korrosion. Dette undgår højt differenstryk og beskytter kompressorens levetid.