Efterkøler Luft og Vandkølet

Trykluft vil altid være 100% mættet med vand, når den forlader en kompressor. Men også udløbstemperaturen har en vigtig indflydelse på vandbelastningen i trykluften fra kompressoren. For at minimere belastningen – og dermed størrelsen – på køle- eller adsorptionstørrer, anbefales det derfor at installere en meget effektiv efterkøler mellem kompressor og køletørrer.

Efterkøler (luft og vandkølet)

Efterkøler er en integreret komponent i ethvert trykluftsystem. Ved at afkøle trykluften kan størstedelen af ​​systemernes fugt fjernes.

Køler ned til 10 ° C / 18 ° F over omgivelsestemperaturen.

Ubetydeligt trykfald.

Robust konstruktion og kompakt design.

Let at demontere til rengøring.

Tæt temperaturtilgang takket være modstrøms varmeveksling.

Robust skal-og-rør-design.

Rustfrit stålrør inden i belagt skal.

Ubetydeligt trykfald.